01/2010

číslo 01, ročník 103/2010

Obsah čísla:

01/2010

Obsah
Editorial
Vinařský obzor v novém kabátě 


Spolkové informace


Jiří Sedlo: Ohlédnutí za minulým rokem
Informace z Národního vinařského centra
Terroir znojemských vín 2009
OIV
Simona Hrabětová: Návštěva generálního ředitele OIV v České republice


Vinohradnictví 


Pavel Pavloušek: Praktické poznatky k odrůdě Rubinet
Radek Sotolář: Vzdálená hybridizace a genetické manipulace u révy
Závislost kvality hroznového moštu na síle růstu letorostů
Pavel Pavloušek: Proč potřebuje vinohradnictví a vinařství výzkum a vzdělávání?
Závislost plodnosti révy vinné na síle růstu jejích letorostů
Tomáš Litschmann: Povětrnostní podmínky v roce 2009 ve vinařské oblasti Morava
BioFach 2010: Víno z ekologické produkce odolává krizi
Jiří Sedlo: Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2009
Lubomír Glos: Nově povolená odrůda Fratava
Pavel Pavloušek: Rezistence révy vinné - část 1. Objasnění genetické podstaty rezistence
Milan Hluchý: Ekologické vinohradnictví v roce 2009
Lubomír Lampíř, František Muška: Lalokonosci jako škůdci révy vinné
Efektivita zavlažování vinice podle energetických ukazatelů
Faktory ovlivňující kvalitu moštu a vína
IVIF jako globální fórum inovace


Právní předpisy 


Vinaři, podávejte výkazy elektronicky!
Ekonomika
Kateřina Faitová, Tomáš Kavan, Hana Křížová, Alexandra Jeglová: SZIF a podpora vyplácená v rámci SOT s vínem


Vinařská technologie


Posílení a stabilizace barvy červených vín
Bronislav Pavelka: Vína ročníku 2009 je možné přikyselit
Zdeněk Vrbík: SIMEI a Enovitis 2009
Proti Botrytis a jiným ve sklepě
Aleš Gala: Extrakce a stabilizace barviv u červených vín
Václav Fiala: Síra ve sklepním hospodářství
Erich Minárik: Tlakové fermentery pre výrobu červených vín
Radek Sotolář: Vinařská architektura - vyhlášené španělské bodegas stavby
Tatiana Říhová: Přeměna fenolů odrůdy Cabernet Sauvignon v důsledku karbonické macerace
Kde dělám chybu při deskové filtraci?


Místopis


Richard Kolek: Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně - historie a současnost
Hodnocení vín
Richard Stávek: Veletrhy cestovního ruchu na vinné notě
Jan Otáhal: Není salon jako SALON
Salon vín v roce 2010
Pavel Krška: OIV: nové hodnoticí tabulky stobodového systému 


Vinařství v zahraničí 


Martin Bagar, Veronika Křivánková: Studijní cesta po maďarských vinařstvích
Radek Sotolář: Turecko: vinařská země známá-neznámá


Enogastronomie


Jana Vašíčková: Další stupeň pojetí vína - snoubení chutí


Vinařská historie 


Psalo se ve Vinařském obzoru před 100 lety. . .
František Muška: Poškození révy vinné způsobené bleskem na Mělnicku v roce 1925
Marta Hubáčková: Náuka o poľnohospodárstve
Jan Lužný, Petr Salaš: Vzpomínka na doc. Dr. Ing. Josefa Blahu u příležitosti stodesátého výročí narození


Společenská kronika


Vzpomínka na pana Jana Leblocha
Šedesátiny Jana Pavelky
Prezident Svazu vinařů Rakouska oslavil 60 let
Milan Hluchý: Petře, na zdraví!
Zprávy
Kalendář vinařských akcí

Nahoru

 

Ra__en__.jpg