10/2011

10/2011


Obsah
Editorial
Richard Stávek: Editorial
Spolkové informace
Martin Půček: Výborný ročník
Právní předpisy
Opatření obecné povahy - přikyselování
Zatřiďování vín v komisi SZPI po 1. 9. 2011
Změny v systému odvodů do Vinařského fondu
Česká republika v Evropské unii
Jiří Sedlo, Martin Půček: Mezinárodní představenstvo AREV
Vinohradnictví
Pavel Pavloušek: Praktické zkušenosti s odrůdou Rinot
Bronislav Pavelka: Ověřování hroznů révy vinné z ročníku 2010
Pavel Pavloušek: Pracovní operace a postřehy z vinice na měsíc říjen
Sklepní hospodářství
Josef Balík: Téma měsíce - Řízené kvašení a postupy zpracování hroznů pro výrobu červených a růžových vín
Spolehlivost a tradice jdou ruku v ruce
Patrik Burg, Pavel Zemánek: Technické prostředky pro mytí a čištění vinařských provozů a zařízení - 2. díl
Mojmír Baroň: Biologické odbourání kyselin
Vinařské aktivity
První WineWellness v Česku bude v Hustopečích
Enogastronomie
Milan Magni: Martinská husa zase trochu jinak
Pavla Burešová: Současné styly vín v gastronomii
Zprávy
Zprávy - Svatomartinské
Kalendář vinařských akcí
Vinařská povídka
Jaroslav Radvan: Jak stařečka Pánbu potrestál
Hodnocení vín
Pavel Krška, Josef Balík: Poznatky z pilotního projektu proškolování degustátorů vín
Helena Baker: MUNDUS vini 2011 - Der Grosse Internationale Weinpreis
Vinařská architektura
Soňa Nezhodová: Lidové stavitelství a ornament na hanáckém Slovácku
Vinařská historie
Psalo se ve VO před 100 lety. . . .

Nahoru

 

Ra__en__.jpg