12/2009

Image

Obsah
Editorial
Z redakční pošty
Spolkové informace
Jiří Sedlo: A zase ta spotřební daň z vína!
Informace z činnosti SV ČR
Právní předpisy
Rostislav Gruna: Nezapomeňte na povinná prohlášení!
Vinohradnictví
Pavel Pavloušek: Význam podnožové odrůdy pro příjem minerálních látek z půdy
Martin Křístek: Po stopách amerických rév - Vitis labrusca & varia
Patrik Burg, Pavel Zemánek: Srovnání provozních nákladů při chemické ochraně vinic u standartního a dvouřádkového tunelového rosiče
Tatiana Říhová: Vliv způsobů vedení, tvarování a řezu keřů révy vinné na její plodnost
Pavel Pavloušek: Praktické poznatky k odrůdě Domina
Vinařská technologie
Ondřej Mikeš: Laboratoře pověřené k provádění rozborů za účelem hodnocení a zatříďování vín pro období 2009/2010
Kvantifikace Brettanomyces ve víně
Tatiana Říhová: Teoretické zásady k vývinu nových technologií výroby červených vín
Tatiana Říhová: Odstranění hnědnutí vína biosorbenty
Mojmír Baroň: Asimilovatelný dusík v moštech révy vinné aneb sypat či nesypat
Zprávy
Kalendář vinařských akcí
Recenze
Richard Stávek: Pěstujeme stolní odrůdy révy vinné
Vinařství v zahraničí
BioFach 2010 - Biovína jsou vůči krizi rezistentní
Veletrh PROWEIN potvrzuje svoji vedoucí pozici
Intervitis-Interfructa - globální inovační fórum
Helena Baker: Emozioni dal Mondo aneb Bordeaux Blend v Bergamu
Vinařské aktivity
Svatomartinský košt v Brně
Letenská Svatomartinská husa
Svätomartinské vína očarili mladosťou
Místo sněhu přivezl svatý Martin excelentní víno
Svatomartinské v Čejkovicích
Ondřej Kopička: Panelová diskuze na téma "České vinařství po zavedení jednotného trhu v EU"
Těšíme se na VINEX 2010
Vinařská historie
Psalo se ve Vinařském obzoru před 100 lety . . .
Historické události a osobnosti v minulém století - prosincová výročí
Radek Sotolář: Atributy vinařství ve znacích měst a obcí severní a střední Moravy
Společenská rubrika
Karel Vlašic: 60 let senátora Ing. Jana Hajdy
Zdeněk Habrovanský: Bohumil Hajzler osmdesátiletý
Seznam autorů a článků ročníku 2009

Nahoru

 

Ra__en__.jpg