5/2009

Image

Obsah
Richard Stávek: Editorial
Z redakční pošty
Spolkové informace
Martin Půček: Růžové víno podle Evropské komise
Informace z činnosti SV ČR
Z činnosti Cechu českých vinařů
Vinohradnictví
Petr Ackermann: Několik poznámek k výskytu a ochraně proti plísni révy v roce 2008
Karel Hanák, Monika Riedle-Bauer: Hluboký zmlazovací řez a fytoplazma
Lubomír Lampíř, František Muška, Václav Kovář, Alois Jakl: Škody způsobené mrazem a nízkými teplotami na révě vinné v České republice - historický přehled do roku 2006
Marta Hubáčková: Ako je to s dvoma formami šedej hniloby?
Pavel Pavloušek: Podlom, druhá možnost regulace násady hroznů
Patrik Burg, Pavel Zemánek: Vývoj a racionalizace pracovních operací ve vinohradnictví - 2. část
Pavel Pavloušek: Praktické poznatky k odrůdě Zweigeltrebe
Vinařská technologie
Milan Hluchý: Co je a co není povoleno při výrobě biovína
Jan Stávek, Barbora Papoušková, Petr Bednář, Josef Balík: Vliv skladovacích podmínek na barevnost a anthokyaninový profil rosé vín
Pavel Pavloušek: Bakterie a kvasinky negativně ovlivňující kvalitu vína
Erik Minárik: Kategórie a typy chutí prírodných hroznových vín
Třísloviny a hobliny: zájem na stabilizaci barvy červených vín vzniklých termovinifikací
Hodnocení vín
Bronislav Pavelka: Hodnocení a zatřiďování vín v komisi Státní zemědělské a potravinářské inspekce
SZIF
Souhrnně o činnosti SZIF - 2004 až 2008
Rozhovor
SZIF je jakási utajená pomoc, říká Stanislav Juránek
Richard Stávek: Hovory LG - III.: O pyrazinech, dotacích a viničních tratích
Vinařská historie
Historické události a osobnosti v minulém století - významná výročí v roce 2009 - dubnová a květnová výročí
Psalo se ve VO před 100 lety. . . Vinný zákon v praksi producenta a obchodníka vínem
Zprávy
Kalendář vinařských akcí
Jan Otáhal: 42. Valtické vinné trhy 2009
Vinařský místopis
Richard Stávek: Sklepní ulička Těšické búdy

Nahoru

 

Ra__en__.jpg