7-8/2009

Image

Obsah
Spolkové informace
Martin Půček: Návrat k přirozenému vinařství
Informace z činnosti SV ĆR
Den českých vín v Bruselu
Mělník - město vína
OIV
Simona Hrabětová, Ondřej Mikeš: Strategický plán OIV na období 2009-2012
Česká republika v EU
Jiří Sedlo, Martin Půček: Valné shromáždění a mezinárodní představenstvo AREV, jednání CEPV 18. až 20. 6. 2009
Jiří Sedlo: Jednání pracovní skupiny pro víno při COPA/COGECA dne 3. 6. 2009 v Bruselu
Vinohradnictví
Patrik Burg, Pavel Zemánek: Vývoj a racionalizace pracovních operací ve vinohradnictví - IV. část
Pavel Pavloušek: Praktické poznatky k odrůdě Neronet
Václav Prášek: Ptáci na vinici
Marta Hubáčková: Závislosť odolnosti očiek viniča proti mrazu na stave ich dormancie
Barbora Badalíková, Jan Červinka: Bilance živin v půdě po zapravení štěpky z révy vinné
Patrik Burg, Pavel Zemánek: Nové možnosti aplikace hnoje a kompostu ve vinicích, včetně problematiky jejich využití
Vliv zatížení révových keřů očky na výnos a kvalitu hroznů
Vilém Kraus: Šlechtění révy vinné v Československu
Ivana Ludvíková: Nové odrůdy révy zapsané do Státního odrůdové knihy ČR
Vinařská technologie
Vliv vinných kvasinek na proměnu některých flavonolů hroznů během alkoholického kvašení
Pavel Pavloušek: Možnosti stanovení kvality hroznů
Výživa révy a zlepšení organoleptických vlastností vína
Irena Pavelková: Nové poznatky o stresu mikroorganismů
Erich Minárik: Barik - súčasný a perspektívny stav
Katarína Furdíková, Fedor Malík: Jablčno-mliečna fermentácia
Zrání vín: První zjištění výskytu určitých faktorů
Vinařské aktivity
Za Neuburským na kole v Boleradicích
Vinařský triatlon 2009 v Němčičkách
Drinktec 2009 - technika a technologie pro nápojový průmysl
TÉMA ČÍSLA - Vinařský marketing
Pavel Pavloušek: Markentingové výzkumy jsou velmi významné pro vinohradníky a vinaře
Debra-Jayne Kimlin: Jak ovlivní celosvětová finanční krize obchod s vínem?
Ondra Kopička: Kdo vyjde vítězně z krize?
Marek Špalek: Export - šance pro naše vinařství
Mezinárodní veletrh vín a destilátů Hongkong
Spotřebitelské chování v segmentu vína a znalost značky "Vína z Moravy, vína z Čech" na sklonku roku 2008
Přehled tuzemských vín úspěšných na mezinárodních konkurzech vín
Vinařství v zahraničí
Jaromír Čepička: Týden retzského vína
Hodnocení vín
Cuvée 2009
Právní předpisy
Aktuálně k tématu: Podávání povinných prohlášení vinohradníky a vinaři
Místopis
V poddvorovskéj dolině, císařskej dedině, nám bylo při víně hej
Zprávy
Kalendář vinařských akcí
Víno a zdraví
Martin Křístek: Alkohol, životní styl a nádorová onemocnění
Vinařské školství
Patrik Burg, Pavel Zemánek: Obor vinohradnicko-vinařský na Zahradnické fakultě v Lednici
Vinařská povídka
Václav Fiala: Müllerka
Vinařská historie
Historické události a osobnosti v minulém století - výročí v červnu, červenci a srpnu
Radek Sotolář: Znaky měst a obcí s vinohradnicko-vinařskou tématikou
Psalo se ve Vinařském obzoru před 100 lety
Václav Fiala: Něco z historie měření nejen vinohradů aneb když se řekne půlláník
Společenská kronika
Za Mojmírem Vychodilem

Nahoru

 

Ra__en__.jpg