3. ročník žernoseckého koštu

16. května se v sále Kulturního domu ve Velkých Žernosekách uskutečnil již 3.ročník žernoseckého koštu, výstavy vín malovinařů a zahrádkařů z mikroregionu Porta Bohemica a okolí v na Litoměřicku. Mikroregion Porta-Bohemica je složen z 10ti  obcí, v okolí skalní soutěsky u obce Velké Žernoseky, kterou vstupuje řeka Labe do Českého středohoří, a která se nazývá Porta Bohemica – Brána Čech. Tradice vinohradnictví a vinařství v obcích mikroregionu, zejména Velké a Malé Žernoseky, Žalhostice a Kamýk sahá hluboko do středověku, v současné době jsou vinice hlavně v obojích Žernosekách, Žalhosticích a Michalovicích.

Po 3 úspěšných minulých ročnících (včetně přípravného 0. ročníku) se tato ryze místní výstava stává tradicí s velikou návštěvností, počet návštěvníků asi 800 proti loňsku vzrostl skoro 3x. O velkém zájmů svědčí i okolnost, že z Prahy byl na Košt vypraven zvláštní autobus. Letos byla také lépe zajištěna doprava, na Košt bylo možno dojet i turistickým vláčkem, lodí Porta Bohemica nebo přívozem.

Vína vystavovalo 16 vinařů z Mikroregionu, 4 z okolí, kteří nabídli návštěvníkům 61 vzorků. Každý vystavovatel nabízel svá vína u samostatného stolku. Veřejné ochutnávce předcházelo odborné hodnocení vín všech vystavovaných vín a diskuse vinařů s hodnotiteli. Hodnocena byla jen vína malovinařů a zahrádkářů, kteří neuvádějí svá vína do prodeje. Čestným uznáním bylo odměněno 7 nejlepších vín a vinařů z Mikroregionu: Doc.Ing.Z.Antoše RR,VZ a J.Steklého RB ze Žalhostic, P.Málka TRČ a Ing.A.Svatoše 2xMT z V.Žernosek a JUDr.Bulína Chd z M. Žernosek. Šampionem malovinařů Mikroregionu se stalo víno Müller Thurgau 2008 z vinice  Velké Žernoseky, Ing.Aleše Svatoše, CSc.. Úroveň vín se každým dalším Koštem lepší, hlavní zásluhu má na tom Ing.František Kupsa, jednatel Žernoseckého vinařství s.r.o. svými radami a přísným hodnocením.

V nevyhlášené soutěži o nejnavštěvovanější stolek zvítězil JUDr. Pavel Bulín se svými víny z Malých Žernosek.
Součástí akce byla bohatá výstava historických fotografií, písemností a dalších archiválií o vzniku obce Velké Žernoseky a Litoměřicku, včetně promítání filmu o vinařství na Litoměřicku, dobový jarmark s nabídkou řemesel, pravá cimbálová kapela, organizátoři nezapomněli také na předání dárků čestným hostům žernoseckým vinařům-seniorům, už 79-letým pánům Antonínovi Hrabkovskému  a Martinu Zálešákovi, 

Poděkování za dobrou přípravu akce patří opět zejména starostce Velkých Žernosek pí Ludmile Pafelové a pí Aleně Balcarové z Mikroregionu Porta Bohemica a p. Františku Kupsovi, který vedl odborné hodnocení a všem dalším hodnotitelům známým vinařským odborníkům, Ing.J.Podrábskému, Vl. Šuhájkovi, Ing.M.Láskovi a M. Ševicovi a samozřejmě všem dalším, kteří přispěli svou prací k průběhu Koštu.

Milan Singer, Žalhostice

Nahoru

 

Ra__en__.jpg