Do Šardic na košt

Obec Šardice patří mezi vinařské obce Mutěnické vinařské oblasti a ke svým tradicím se hlásí. Vinařství v obci je doloženo od 13. století.

Mendelův vinařský spolek, založený v r. 2001, navázal na tradice propagace vinařství v obci a realizace místních výstav je jedním z hlavních úkolů spolku. V r. 2002 pořádal první výstavu vín, tehdy ještě s místním zahrádkářským svazem. Od r. 2003 pořádá místní výstavu vín v Šardicích samostatně. Letošní ročník místní výstavy vín je tak desátým ročníkem této akce pořádané vinařským spolkem.

Každoročně se na výstavě představí přes 500 vzorků vín od vinařů jak ze Šardic, tak i z okolí. Mnozí návštěvníci již přichází každoročně, ale přichází i noví návštěvníci. Chceme věřit, že atmosféra koštu, s dobrým vínem, v příjemném prostředí a za zvuků cimbálové muziky potěší každého návštěvníka, o čemž svědčí i zvyšující se návštěvn ost.

Letošní 10. ročník jsme věnovali připomínce 190. výročí narození významné světové osobnosti v oblasti genetiky rostlin, J.G.Mendelovi. A proč právě Mendelovi, a možná si mnozí řeknou jaké je spojení Šardice s J.G.Mendelem?

Jméno této významné osobnosti moderní genetiky rostlin si náš vinařský spolek zvolil právě v souvislosti s historií vinařství v Šardicích. Obec byla v minulosti jedním z majetků augustiniánského řádu, který se zasloužil o rozvoj vinařství v Šardicích a J.G.Mendel, jako opat augustiniánů tak ovlivňoval život naší obce, ovlivnil tak i místní vinařství, ať již při správě majetku augustiniánského řádu nebo při návštěvě Šardic.

Mendelův vinařský spolek se hlásí k odkazu svých předků v oblasti vinařství a navazuje na

výsledky jejich práce. Mendelova činnost a výsledky jeho práce je součástí odkazu předků a

Mendelův vinařský spolek se svou činností snaží propagovat jeho význam pro moderní

pěstování rostlin.

Srdečně všechny zveme na letošní „Šardický košt vín“, který se koná v sobotu 21. dubna 2012 od 13.00 hodin v Obecní hale U Orla. K dobré náladě při sklenici dobrého vína bude hrát cimbálová muzika Vojara ze Svatobořic-Mistřína. Degustace poskytnutých vzorků vín se koná v pátek 13.dubna 2012 od 18.00 hodin v Obecní hale Orla.

Image

Image

Image

Nahoru

 

Ra__en__.jpg