Nová publikace v e-shopu vinařské literatury

Na sklonku loňského roku vyšla nákladem České akademie věd rozsáhlá monografie z pera Doc. PhDr. Miloše Mendela, CSc., našeho předního arabisty a islamologa, "VÍNO A VINAŘSTVÍ V DĚJINÁCH KORÁNU".

Islám je monoteistické náboženství, v němž víno nehraje významnou a uznávanou úlohu liturgického symbolu, ačkoli vyrostlo ze stejného kulturně-historického podhoubí jako před ním judaismus a křesťanství. Na rozdíl od obou předešlých, z nichž jinak islám mnohé etické, věroučné a kulturní hodnoty přejal, v otázce vztahu k vínu šel zcela odlišnou cestou. Nejenže tuto důmyslnou poživatinu neakceptoval jako součást svých rituálních praktik a náboženské symboliky, ale vzhledem k zákazu jeho požívání v samém závěru Muhammadovy prorocké činnosti, která se chápe jako zprostředkování Božího zjevení, mělo být víno jednou provždy vyřazeno nejen z náboženských představ, nýbrž ze života muslimů vůbec. Zákaz vína a sankce vyplývající z jeho porušování byly v mnoha obdobích islámských dějin vlastně jakousi krajní mezí, latentním ideologickým požadavkem a obecně platnou normou „slušného chování“. Na druhé straně však šlo o normu, která byla po celé dějiny tou či onou měrou porušována. Mezi nábožensko-právním ideálem, jejž oficiálně nikdo nezpochybňoval, a mezi společenskou realitou existoval trvalý rozpor. Ten leckde s neuvěřitelnou silou vstupoval na kolbiště vnitropolitických střetů v obdobích společenského napětí, ať už byly jeho příčinou sociální krize, účelové intriky světské moci nebo skupinové chování lidí během epidemií a přírodních katastrof. Dějiny vína v islámském světě každopádně nabízejí mnohem pestřejší příběh, než jen prohibici, varovně vztyčený prst právních autorit, veřejné bičování hříšníků a vylévání zkonfiskovaného moku do prachu cest.

 xmendel0001.jpg

O autorovi

Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (*1952) je arabista a islamolog, vedoucí vědecký pracovníkm Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Zabývá se především moderními a soudobými dějinami Blízkého východu a islámského světa se zvláštním zřetelem k politickým a kulturním dějinám islámského náboženství. Publikoval řadu studií v domácích i zahraničních odborných periodikách, je autorem několika monografií (např. Islámská výzva. Z dějin a současnosti politického islámu; Džihád. Islámské koncepce šíření víry; Náboženství v boji o Palestinu; Hidžra; Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí). Je šéfredaktorem odborného recenzovaného časopisu Nový Orient. Zúčastnil se řady vědeckých konferencí a symposií, věnovaných vesměs problematice islámu v kontextu moderních dějin či světových náboženství. Od roku 1994 externě působí na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde se roku 1999 habilitoval. Je rovněž členem různých grémií, zkušebních komisí a oborových rad doktorandského studia.

Knihu je možno zakoupit v e-shopu na tomto webu.

O knize a souvislostech okolo ní je možné se též něco navíc dočíst např. zde:
http://www.cestomila.cz/clanek/247-rozhovor-s-milosem-mendelem
a nebo také zde:
http://stawek.blog.cz/1102/vino-a-vinarstvi-v-dejinach-koranu-i

Nahoru

 

Ra__en__.jpg