Poskytování podpor z Vinařského fondu

22. 04. 2009: Oznámení o poskytovaných podporách z Vinařského fondu pro termín podávání žádostí 1.7.-15.8. 2009.

Vinařský fond v souladu s ust. § 1 odst. 3 vyhlášky č. 97/2006 Sb. vyhlašuje, že budou poskytovány následující podpory pro termín podávání žádostí 1.7. – 15.8. 2009:

1.      Podpora účasti na výstavách Go/Regiontour, Holiday World, Prodexpo Moskva, HongKong International Wine &Spirits

2.      Podpora úhrady nákladů na konání výstav, soutěží a přehlídek vín

3.      Podpora úhrady nákladů na konání seminářů, školení a konferencí s vinařskou tematikou

4.      Podpora úhrady nákladů na konání akcí vinařské turistiky (křty/svěcení vína, otevřené sklepy, vinobraní)

5.      Podpora úhrady nákladů na vydání tištěných materiálů vinařských obcí/mikroregionů o místním vinařství, vinařích

 

Bližší informace v dalším čísle Vinařského obzoru.

Úplné Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem na www.vinarskyfond.cz v části Podpory.
(vo)

Nahoru

 

Ra__en__.jpg