Pozvánka

Jako mediální partner Dne vinohradnické a komunální techniky si dovolujeme čtenáře Vinařského obzoru pozvat na odborné setkání do Valtic na 27. května.

Od 10 do 17 hod. budete moci shlédnout ukázky mnoha strojů a agregovaných zařízení s nimi nejenom ve vinici a sadu. Organizátory jsou společnosti CIME-M Valtice a Prodag Zlín.
inzerce_CIME_190x128mm.jpg
Občerstvení zajištěno, všichni jste srdečně zváni!

Nahoru

 

Ra__en__.jpg