Pro autory

Jak psát do Vinařského obzoru

Na základě mnohých kontaktů s četnými autory odborných článků a ostatními přispěvovateli, jsme se rozhodli vypracovat seznam určitých pravidel a pokynů, které by mohly být vodítkem pro ty z vás, kteří již do Vinařského obzoru píší a nebo se rozhodnou něco napsat. Nechali jsme se inspirovat časopisem Kvasný průmysl, kde také vyšel velmi praktický návod pro autory. Je jisté, že i rukopisy poskytovaných článků mohou mít určitou formu, která usnadní práci nejenom redakci, ale i grafickému studiu při sazbě časopisu. Ušetří se tak mnoho času a dalších prostředků, což je pochopitelně vždy vítáno.

 

Termíny redakčních uzávěrek

Informace o uzávěrkách jednotlivých čísel našeho časopisu.

 

Nahoru

 

Ra__en__.jpg