Réva vinná pro malopěstitele

r__va_vinn___pro_malop__stitele.jpg Publikace předkládá informace a poznatky,  které velmi dobře využijí malovinaři, drobní pěstitelé révy vinné a také zahrádkáři. Jednotlivé pracovní operace jsou představené způsobem využitelných právě tam, kde stále prevažuje vyšší podíl ručního ošetrování vinice nad využitím mechanizace. Cílem autorského kolektivu je prezentovat také nové poznatky, pokusy a výzkum, které jsou využitelné v agrotechnice révy vinné. Jednotlivé kapitoly provázejí malovinaře od výběru odrůdy, přes představy o kvalitě hroznů, výsadbu vinice až po každoroční cyklické agrotechnické zásahy, které se využívají ve vinici. Bohatý obrazový materiál.

ISBN: 978-80-87091-65-4 

Rok vydání: září 2016

Počet stran: 368

Autoři: Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D, Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D. , Ing. František Muška, Ph.D., Ing. Ivo Kotrle

Cena s DPH 290 Kč

Nahoru

 

Ra__en__.jpg